HOME     |      FACEBOOK      |     WEBSHOP     |    TROOPER

 


1. Vul een ongevalsaangifte in : je kan deze terugvinden op http://www.volleyvlaanderen.be/wp-content/uploads/2015-Ethias-Aangifteformulier.pdf of vraag een copy aan de ploegverantwoordelijke. Neem dit document mee naar de dokter, zodanig zij of hij pagina 4 kan invullen.

 

2. Vul alles wat je kan in op de eerste 3 bladzijden en kleef een vignet van je ziekenfonds op de juiste plaats op blz 3 + handtekening onderaan.

Identiteit van de verzekeringsnemer

Volley Vlaanderen – Beneluxlaan 22 te 1800 Vilvoorde
Polisnummer 45.285.014 – BIJZONDERE VOORWAARDEN SPORTONGEVAL

D'HONDT VOLLEY OUDENAARDE Dames of Heren
Naam en adres van de clubverantwoordelijke:
Van de Casteele Jo
Borstekouterstraat 37
9630 Zwalm
0475/487588

Laat de 4de bladzijde door de dokter invullen en ondertekenen.

 

3. Bezorg alles zo vlug mogelijk aan Stefanie Vande Casteele. Zij voert alles via Extranet in.

 

4. Je stuurt het doktersattest naar Ethias nadat je het dossiernummer hebt ontvangen:

Het geneeskundig getuigschrift opgemaakt door de behandelende geneesheer met melding van het dossiernummer, moet verstuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij Ethias - Sportongevallen – volleybal - Prins -Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt.

 

5. Zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift krijgt het slachtoffer, na goedkeuring van het dossier, van Ethias een ontvangstmelding. Zonder geneeskundig getuigschrift wordt het ongeval NIET aanvaard

 

Dit moet ten laatste 8 dagen na het ongeval gebeurd zijn!

 

Tijdens en na de behandeling verzamel je:

  1. Een fotokopie van elke nota die je aan de mutualiteit moet afgeven
  2. Het kwijtschrift van de mutualiteit, waarop staat hoeveel je moest opleggen
  3. De originele apothekersrekeningen
  4. Eventuele ziekenhuisfactuur
  5. Het door de dokter ingevulde genezingsattest (zeer belangrijk!)

 

Stuur dit alles op naar : Ethias – Zetel voor Vlaanderen, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt

 

 


Naar aanleiding van de gevolgen van het Corona-virus en in navolging van de beslissing van de verantwoordelijken van de stad Oudenaarde om vanaf morgen (13/3) alle sportzalen in de stad te sluiten, hebben wij in een bijzondere vergadering besloten alle trainingen af te gelasten tot en met 31 maart.
Uiteraard zullen wij iedereen betrokken bij onze volleybalclub op de hoogte houden wanneer daaromtrent andere beleidsbeslissingen worden genomen.

Sportieve groeten,

Jo Vande Casteele
Voorzitter
D’HONDT VOLLEY OUDENAARDE

© 2019, website powered by Twizzit.com