Bij Forza EVO Volley Oudenaarde, afgekort FEVO, geloven we dat volleybal meer is dan alleen een sport; het is een gemeenschap waarin iedereen, ongeacht leeftijd of vaardigheidsniveau, de kans krijgt om bij te dragen, te groeien en te schitteren. Onze vrijwilligers zijn de ruggengraat van deze gemeenschap, die met hun passie, toewijding en harde werk, ervoor zorgen dat onze club kan bloeien.

Onze waarden

 • Club: Wij bouwen aan een inclusieve club waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt.
 • Respect: Wij waarderen en respecteren de bijdragen van iedereen, erkennen de unieke kwaliteiten die iedere vrijwilliger meebrengt, en behandelen elkaar met respect en waardigheid.
 • Teamwork: Wij geloven in de kracht van samenwerking en ondersteunen elkaar om gezamenlijke doelen te bereiken.
 • Integriteit: Wij handelen eerlijk, transparant en ethisch in alles wat we doen.
 • Passie: Wij zijn gepassioneerd over volleybal en de positieve impact die het kan hebben op individuen en de gemeenschap als geheel.

Onze doelstellingen

 • Versterken van de clubgemeenschap: Het bevorderen van een sterke, ondersteunende en inclusieve clubcultuur.
 • Ontwikkeling en groei: Het ondersteunen van de persoonlijke en professionele groei van onze vrijwilligers door middel van opleiding en ontwikkelingskansen.
 • Goede organisatie: Het waarborgen van de efficiënte organisatie van clubactiviteiten, evenementen en wedstrijden.
 • Duurzaamheid: Het bijdragen aan de langetermijngroei en -duurzaamheid van onze club door middel van verantwoord beheer en innovatie.

Verwachtingen van vrijwilligers

 • Betrokkenheid: We verwachten dat vrijwilligers zich inzetten voor hun rol en de waarden van de club.
 • Communicatie: Open en eerlijke communicatie wordt gewaardeerd en aangemoedigd.
 • Professionaliteit: We streven naar professionaliteit in al onze activiteiten en verwachten dat vrijwilligers zich dienovereenkomstig gedragen.
 • Initiatief: Vrijwilligers worden aangemoedigd om initiatief te nemen en nieuwe ideeën of verbeteringen voor te stellen.

Ondersteuning voor vrijwilligers

 • Oriëntatie en training: Alle vrijwilligers ontvangen de nodige oriëntatie en training voor hun specifieke rollen.
 • Waardering: De inzet van vrijwilligers wordt erkend en gewaardeerd door middel van regelmatige erkenningsmomenten zoals op de clubdag.
 • Ondersteuning: Vrijwilligers hebben toegang tot ondersteuning en begeleiding van het bestuur en de vrijwilligerscoördinator.

Soorten vrijwilligers

 • Bestuursleden
 • Trainers en coaches
 • Ondersteuners Multimove en Volleybalspeeltuin
 • Ploegverantwoordelijke
 • Markeerder
 • Scheidsrechter (van U11 tot U15)
 • Evenementen
 • Logistiek

Slotwoord

Als vrijwilliger bij FEVO ben je een essentieel onderdeel van onze club en een ambassadeur van onze sport. Samen kunnen we een omgeving creëren waarin iedereen de kans krijgt om te leren, te groeien en te genieten van het prachtige spel dat volleybal is.

Contact

Voor vragen, suggesties of meer informatie over vrijwilligerswerk neem contact op met onze vrijwilligerscoördinator via vrijwilligers@forza-evo.be.

Registreer je hier als vrijwilliger: https://twizzit.com/go/fevovrijwilliger