FORZA EVO VOLLEY OUDENAARDE

 1. Inleiding


Volleybal is een ploegsport. Afspraken en teamspirit zijn hierbij zeer belangrijk. FORZA EVO Volley Oudenaarde heeft daarom een gedragscode opgesteld.

FORZA EVO Volley Oudenaarde is en moet een ontmoetingsplaats zijn waar sporters niet alleen met het nodige plezier en voldoening kunnen volleyballen, maar ook met het nodige respect voor elkaar en voor hun omgeving.

De club heeft daarom binnen dit kader een aantal gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Ieder lid van onze vereniging wordt geacht deze gedragcodes te volgen. Naast de leden hebben ook de ouders een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van deze gedragsregels.

 1. Algemene gedragscode

 • Elke aangesloten persoon bij FORZA EVO Volley Oudenaarde, spelend of niet-spelend lid, alsook de ouders van de jeugdspelers/speelsters verklaren op de hoogte te zijn van deze gedragscodes en deze na te leven.
 • Elk lid betaalt zijn lidgeld binnen de gevraagde betalingstermijn.
 • Elk lid begroet medespeelsters, medespelers/speelsters, ouders, bestuursleden op een gepaste manier.
 • De communicatie binnen de club verloopt bij voorkeur mondeling en rechtstreeks. Buiten deze directe communicatie zullen ook moderne communicatiemiddelen ingezet worden bv via e-mail of de daarvoor ontwikkelde sociale media (twitter/facebook) en het online-platform. Elk lid en/of ouder vult gegevens op het online platform zo correct mogelijk in. Personen die geen internettoegang hebben bezorgen hun spelersfiche aan hun ploegverantwoordelijke of de clubsecretaris.
 • Elk lid van de club respecteert het materiaal van andere leden, de club of de sporthal (zowel bij trainingsmomenten als wedstrijden).
 • Ieder FORZA EVO-lid of sympathisant draagt bij tot een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig en goed voelt.
 • Tabak en alcohol. Roken voor, tijdens of na clubactiviteiten is niet toegelaten in de sporthal of kleedkamer. In de sportzaal zelf is het nuttigen van alcoholische dranken voor en tijdens of na de clubactiviteiten niet toegelaten.
 • Drugs (soft- en harddrugs). Bezit, gebruik en dealen van drugs is bij elke clubactiviteit en onder alle omstandigheden verboden. Indien we merken dat één van onze leden in aanraking komt met drugs, als gebruiker of als verkoper, dan kan dit lid uit de club gezet worden. (zie naleving van de gedragscodes).
 • Graag uw spontaan engagement bij evenementen die tot doel hebben de club financieel te steunen (mosselfestijn, Ontbijtactie, ...). Daar vaart iedereen wel bij!
 • Niet-deelname aan geplande activiteiten, zowel sportieve- als clubactiviteiten, wordt steeds spontaan, persoonlijk en vooraf aan de betrokken trainer, ploegafgevaardigde of coördinator gemeld.

 1. Specifieke codes

3.1. Spelerscode

 • Voor officiële wedstrijden worden alle spelers/speelsters verwacht, ook de geblesseerde voor zover mobiel genoeg.
 • Afwezigheden op trainingen en wedstrijden worden steeds vooraf en zo snel mogelijk gemeld aan de trainer(s) en/of verantwoordelijken, het online platform wordt zo goed mogelijk up to date gehouden.
 • Het aangegeven beginuur voor een training is het uur waarop alles en iedereen klaar is om de opwarming te starten.
 • Tijdens de trainingen en wedstrijden moet er met inzet worden gewerkt.
 • Bij officiële wedstrijden wordt de aangeboden opwarm-T-shirt gedragen met de logo’s van de sponsors.
 • Iedere speler/speelster probeert zoveel mogelijk deel te nemen aan de nevenactiviteiten van de club. Ze bevorderen de teamspirit en dus ook de resultaten achteraf.
 • Elke speler/speelster heeft respect voor ploeggenoten, spelers/speelsters, tegenspelers/speelsters, scheidsrechters, trainers, bestuur, publiek, accommodatie. Fysiek en verbaal geweld wordt niet getolereerd.
 • Pestgedrag moet onmiddellijk gemeld worden aan de trainer, ploegafgevaardigde of een bestuurslid.
 • Je zorgen, vragen, suggesties, verlangens, frustraties of andere meningsverschillen bespreek je best binnen de ploeg. Praat erover met je coach, ploegverantwoordelijke of een bestuurslid die verantwoordelijkheid draagt over jouw team. What happens in FORZA EVO, stays in FORZA EVO!
 • Een speler/speelster die onder invloed van alcohol of drugs op de training of wedstrijd verschijnt, wordt door de trainer of coach geweerd van deelname aan de activiteit en kan uit de ploeg, zelfs uit FORZA EVO gezet worden (zie naleving van de gedragscodes).
 • Tijdens trainingen en wedstrijden is het dragen van juwelen/sieraden die kwetsuren kunnen veroorzaken niet toegestaan. Het gebruik van kauwgom is evenmin toegestaan.
 • Na een training of wedstrijd helpt elke speler/speelster met het opbergen van het materiaal op de daartoe bestemde plaats.
 • Alle afval wordt na een training of wedstrijd opgeruimd. PMD-afval zoals lege PET-flessen worden in de daartoe voorziene afvalcontainer gedeponeerd. Ander afval wordt in de vuilnisbakken achtergelaten.
 • Douchen na afloop van een training en/of wedstrijd is aanbevolen.
 • De oefen- of wedstrijdruimte, de doucheruimte en de kleedkamer worden steeds proper achtergelaten.

 3.1.1. Trainingscode

 • In geval van afwezigheden of kwetsuren wordt de trainer tijdig ingelicht.
 • Iedereen is minimum 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig in de zaal. Dit in sportoutfit.
 • Alle spelers/speelsters helpen mee bij het klaarzetten van het terrein wanneer het vrij is en bij het opbergen van het materiaal na de training.
 • Als de trainer uitleg geeft, wordt er met aandacht geluisterd.
 • Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer.
 • Toon respect voor elkaar en lach je ploeggenoten of andere clubleden niet uit als er iets niet lukt, maar blijf aanmoedigen tot het wel lukt. Voorzie voor de training zelf water/sportdrank in een plastic, afsluitbare fles of drinkbus.

3.1.2. Wedstrijdcode

 • Ieder is steeds stipt aanwezig op de afgesproken locatie.
 • Elke jeugdploeg heeft een gezamenlijke sportzak of plastic bak met de wedstrijduitrusting. Op basis van een beurtrol worden deze gewassen en meegebracht naar de volgende wedstrijd.
 • De trainer en ploegverantwoordelijke spreken onderling af wie de spelerslicenties in zijn bezit heeft.
 • De coach beslist wie er speelt. Toon respect voor zijn/haar keuze.
 • Elke speler/speelster voert individueel of in groep de opwarming uit (eventueel geleid door één van de spelers/speelster bv. de kapitein).
 • Elke speler/speelster neemt zijn verantwoordelijkheid op tijdens de wedstrijd: maximale inzet, opdrachten van de trainer uitvoeren, sportief teamgedrag, fair-play,...
 • Er wordt geen kritiek gegeven op eigen ploegmaats, trainer, tegenspelers/speelsters, scheidsrechter of andere personen. Alleen de kapitein mag de personen met een officiële functie aanspreken en hij doet dit op een correcte manier.
 • Er wordt niet gediscussieerd met scheidsrechters, tegenstander of publiek.
 • Op de bank blijf je geconcentreerd, moedig je je ploegmaats aan en sta je steeds klaar om in te vallen.
 • Na elke wedstrijd geeft iedereen de tegenstanders en de scheidsrechter een hand.
 • Na de wedstrijd ruimen we alle afval rond het terrein op. Bij een thuiswedstrijd ook die van de tegenstander.

3.1.2.1. Speelgelegenheid

De jeugdopleiding werkt opleidingsgericht. Dit wil zeggen dat het eerste doel is om alle jongeren een zo goed mogelijke en complete opleiding te geven en zo het beste uit elk individu te halen. Om dit te realiseren zal de sportieve cel samen met de trainers en jeugdcoördinator de spelers/speelsters regelmatig evalueren en de leden op het einde van het seizoen indelen in een groep die, voor het volgende seizoen, het best aansluit bij de mogelijkheden van de speler/speelster. Dit is niet automatisch de categorie waartoe de speler/speelster behoort op basis van zijn leeftijd.

Wat betreft het bepalen van de speelgelegenheid tijdens de wedstrijden wordt er gestreefd naar een gelijke verdeling van de speelminuten.

Voor de U11, U13 en U15 is speelgelegenheid prioritair. Er zal hiervoor rekening gehouden worden met inzet en aanwezigheid op training, attitude en spelinzet tijdens de wedstrijd.

Voor de U17 en U19 zal naast de bovenvermelde criteria ook de technische en tactische kwaliteiten mee de speelgelegenheid bepalen. Spelers/speelsters en ouders mogen steeds, op een correcte manier, uitleg vragen aan de trainer over de speelgelegenheid.

Sommige spelers/speelsters kunnen in meerdere ploegen spelen. Trainers hebben notie van reeds gespeelde wedstrijden van de betrokken speler/speelsters en nemen de nodige voorzorgen en maatregelen om overbelasting te voorkomen.

Bij bekerwedstrijden wordt door de club de focus gelegd op resultaat en wordt er in principe gekozen voor de sterkste opstelling.

3.2. Trainerscode

 • De trainer zorgt ervoor dat de spelers/speelsters de spelerscode nakomen.
 • Spelers/speelsters/ouders die de code niet naleven worden hierop door de trainer aangesproken.
 • De trainer zorgt ervoor dat elke training degelijk voorbereid wordt.
 • De trainer is voor aanvang van training/wedstrijden in sportieve outfit aanwezig in de zaal zodat hij/zij de spelers/speelsters kan ontvangen. Indien dit uitzonderlijk niet lukt, spreekt men een vervangende trainer/ouder of bestuurslid aan om dit te doen.
 • De trainer zet mee het veld klaar en zorgt er na een training of wedstrijd voor dat het materiaal netjes opgeborgen wordt.
 • De trainer motiveert de spelers/speelsters.
 • De trainer helpt mee een geschikte ploegverantwoordelijke te vinden.
 • De trainer kan ploegactiviteiten organiseren die een goede ploegsfeer bevorderen.
 • De trainer draagt de verantwoordelijkheid over de jeugdspelers/speelsters.
 • Dit betekent ook dat men geen kinderen zonder begeleiding achterlaat
 • dat men rekening houdt met persoonlijke opmerkingen van een jeugdspeler/speelster.
 • Als de trainer niet aanwezig kan zijn, zorgt hij voor vervanging en meldt hij dit aan de sportieve cel van de club.
 • Als een vervanger niet gevonden wordt en de activiteit wordt afgelast, verwittigt de trainer tijdig alle spelers/speelsters en/of ouders. Er wordt geen cascade-systeem toegestaan.
 • De trainer van jeugdspelers/speelsters is ten gepaste tijde beschikbaar voor een gesprek met ouders. Ook de bestuursleden van de sportieve cel binnen het bestuur kan je makkelijk aanspreken.

3.3. Wat verwachten we van de ploegverantwoordelijke?

 • De ploegverantwoordelijke, bij voorkeur een ouder van een van de ploegleden, vormt de link tussen het dagelijks bestuur en de ploeg, samen met een lid van de sportieve cel.
 • Hij of zij zorgt er mee voor dat de gedragscode wordt nageleefd.
 • De ploegverantwoordelijke is een manusje-van-alles die problemen helpt oplossen.
 • Vult correct het wedstrijdblad in. Na onderling overleg met de trainer kan er ook beslist worden dat de trainer het wedstrijdblad invult. Bij thuiswedstrijden zorgt hij/zij ervoor dat de bezoekende ploeg het blad invult.
 • Stelt een beurtrol op voor de ouders om de wedstrijd outfit te laten wassen. Dit kan bijvoorbeeld door de volgorde van de shirtnummers te volgen.
 • Stelt een beurtrol op voor de verplaatsingen naar de uitwedstrijden.
 • Helpt de communicatie waardoor alle nodige informatie vanuit het bestuur bij de ouders en leden terechtkomt (maar ook in omgekeerde richting).

3.4. Wat verwachten we van de ouders van jeugdspelers/speelsters?

 • Regelmatig komen kijken naar de wedstrijden.
 • Uw dochter of zoon motiveren om deel te nemen aan de trainingen en wedstrijden.
 • Verantwoordelijkheid delen voor een vlot verloop van de taken tijdens de wedstrijden en/of nevenactiviteiten.
 • Ouders zijn mee verantwoordelijk voor het vervoer bij uitwedstrijden.
 • Er wordt tijdens de wedstrijd niet gediscussieerd met trainers, scheidsrechters, spelers/speelsters, tegenstander of publiek. Men blijft steeds positief en supportert voor FORZA EVO en niet tegen de andere ploeg.
 • Kijk niet alleen naar de score/uitslag, maar naar de geleverde inspanningen, benader elke speler/speelster steeds positief!
 • Men geeft geen aanwijzingen aan de eigen ploeg, daar zijn de coaches voor.
 • Als er problemen zijn bespreek je dit rechtstreeks en op een serene manier met de trainer, ploegverantwoordelijke of betrokken bestuurslid. Het kan nooit de bedoeling zijn ernstige meningsverschillen in een ruimere kring rond te strooien.
 • Probeer zoveel mogelijk deel te nemen aan de clubactiviteiten.
 • Alle vormen van hulp, bijstand, sponsoring, e.d. zijn altijd meer dan welkom!

 1. Naleving van de gedragscodes

Voor een goede club- en ploegwerking is het belangrijk dat bovenstaande gedragscodes nagekomen worden. Bij niet naleving van de regels/afspraken kan het clubbestuur overgaan tot het nemen van sancties. Dit kan, afhankelijk van de ernst van de feiten, gaan om:

 • een mondelinge verwittiging;
 • een mededeling aan de ouders;
 • het verbod tot het bijwonen van 1 of meerdere trainingen en/of wedstrijden;
 • uitsluiting uit de club.

We hebben deze spelregels opgemaakt in eer en geweten en hopen van alle FORZA EVO-leden en –sympathisanten maximale steun in het beleven en naleven ervan.  Daar kunnen we evenveel van genieten, dan van eender welk succes. Want FORZA EVO wil meer zijn dan alleen maar een sportclub.

We wensen jullie graag veel sportieve hoogtepunten!

Het bestuur van FORZA EVO VOLLEY OUDENAARDE