Week tegen pesten 

 • Uit onderzoek blijkt dat één kind op zes in Vlaanderen gepest wordt tijdens hun jeugd. Eén kind op dertig heeft er dagelijks mee te maken.  Pesten snijdt diep. Zeker voor wie er indringend en voor langere tijd mee te maken krijgt. Daarom kiest FORZA EVO Volley Oudenaarde kleur tegen pesten.

API : Steven De Vriese

Steven De Vriese is het aanspreekpunt integriteit (API) van onze club. Hij is de vertrouwenspersoon voor de leden, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen? Voel je je mentaal of fysiek misbruikt? Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn? Contacteer Steven.
Meer info kan je ook vinden op de API site van volley vlaanderen https://volleyvlaanderen.be/Gezondheid-en-ethiek/Federatie-API

Buurtsport Oudenaarde

 • In bepaalde wijken van Oudenaarde vinden kinderen tijdens de schoolvakanties geen bezigheid. In samenwerking met verschillende partners wil het OCMW van Oudenaarde daarom sport in de wijk promoten gedurende één week in de paas-en zomervakantie. Het zoekt daarvoor buurten met een verhoogde maatschappelijke kwetsbaarheid en richt zich op kinderen van 6 tot 12 jaar. Ook de ouders worden betrokken.  Kinderen krijgen zo ruimte om buiten te spelen, (oudere) bewoners kunnen aansluiting vinden bij de buurt.

OK pas 

 • Voor mensen met een beperkt inkomen is de OK-pas een oplossing om lid te worden door een beperkt gedeelte van het lidgeld te betalen. Ontspanning en ontplooiing zijn immers een recht voor iedereen.
  Je kan langskomen in het Sociaal Huis om na te gaan of je voldoet aan de voorwaarden voor een Ok-pas. Indien  je een OK-pas hebt en lid bent of wilt worden van FORZA EVO contacteer dan Inge 
   

Doe aan sportbeurs 

 • In samenwerking met locale sportverenigingen en bedrijven organiseert de Oudenaardse sportdienst jaarlijks de Doe-aan-Sportbeurs voor kinderen van het Lager Onderwijs. Hierbij kunnen leerlingen proeven van verschillende sportinitiaties en activiteiten.

Volley@school 

 • FORZA EVO engageert zich om volleybal uit te dragen in de regio Oudenaarde. Daarom worden er in samenspraak met de lagere scholen trainingen georganiseerd op de scholen. Voor de club is dit ook een ideale manier om zich kenbaar te maken aan de jeugd en nieuwe leden te werven. Geïnteresseerde scholen en/of tipgevers die dit project verder willen ondersteunen kunnen contact opnemen met Mathias

Vrijetijdsbeurs Oudenaarde 

 • Stad Oudenaarde organiseert op jaarlijks een vrijerijdsbeurs. FORZA EVO is aanwezig op deze beurs om onze club en activiteiten in de kijker te zetten en mensen warm te maken om zich aan te sluiten bij FORZA EVO Volley Oudenaarde.

Beweeg- en sportplatform 

 • In dit platform wordt er advies gegeven over bewegen en sport in Oudenaarde: clubs, individuen, scholen, privé-organisaties, sporters, trainers, … Samen vormen ze het Beweeg- en sportplatform. Beslissingen met impact op sportief Oudenaarde worden hier genomen. FORZA EVO engangeert zich om aan dit platform deel te nemen.