1. Vul een ongevalsaangifte in: je kan deze hier downloaden. Of vraag een copy aan de ploegverantwoordelijke. Neem dit document mee naar de dokter, zodanig zij of hij pagina 4 kan invullen.

2. Vul alles wat je kan in op de eerste 3 bladzijden en kleef een vignet van je ziekenfonds op de juiste plaats op blz 3 + handtekening onderaan.

Identiteit van de verzekeringsnemer
Volley Vlaanderen – Beneluxlaan 22 te 1800 Vilvoorde
Polisnummer 45.285.014 – BIJZONDERE VOORWAARDEN SPORTONGEVAL

FORZA EVO VOLLEY OUDENAARDE 
Naam en adres van de clubverantwoordelijke:
De Vriese Steven
Mijttestraat 1
9700 Oudenaarde
steven.de.vriese@securex.be 

Laat de 4de bladzijde door de dokter invullen en ondertekenen.

3. Bezorg alles zo vlug mogelijk aan Steven De Vriese. Hij voert alles via Extranet in.

4. Je stuurt het doktersattest naar Ethias nadat je het dossiernummer hebt ontvangen:

Het geneeskundig getuigschrift opgemaakt door de behandelende geneesheer met melding van het dossiernummer, moet verstuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij Ethias - Sportongevallen – volleybal - Prins -Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt.

5. Zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift krijgt het slachtoffer, na goedkeuring van het dossier, van Ethias een ontvangstmelding. Zonder geneeskundig getuigschrift wordt het ongeval NIET aanvaard

Dit moet ten laatste 8 dagen na het ongeval gebeurd zijn!

Tijdens en na de behandeling verzamel je:

  1. Een fotokopie van elke nota die je aan de mutualiteit moet afgeven
  2. Het kwijtschrift van de mutualiteit, waarop staat hoeveel je moest opleggen
  3. De originele apothekersrekeningen
  4. Eventuele ziekenhuisfactuur
  5. Het door de dokter ingevulde genezingsattest (zeer belangrijk!)

 

Stuur dit alles op naar : Ethias – Zetel voor Vlaanderen, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt